Mijn wagen

Mini-kar

Juridische informatie

Eigendom: deze website is eigendom van SDE, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van €962.000, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Straatsburg onder SIREN-nummer 521 344 226, intracommunautair BTW-nummer FR34521344226, met zetel te 13A rue du Maréchal Lefebvre - 67100 Straatsburg - Frankrijk.
 Tel +33 3 88 79 54 99

Contact: contact@vivaraise.nl

Publicatiemanager: Raoul CALVAR

Hosting: OVH SAS - 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk

Intellectuele eigendom:
De algemene structuur, evenals de software, teksten, geanimeerde of stilstaande beelden, geluiden, knowhow, tekeningen, grafieken en alle andere elementen waaruit deze website www.vivaraise.nl bestaat, zijn het exclusieve eigendom van SDE. Elke gehele of gedeeltelijke weergave van deze site, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van SDE, is verboden en vormt een inbreuk die wordt bestraft door de artikelen L335-2 en volgende van de Franse wet op de intellectuele eigendom. De in het kader van deze website opgezette hyperlinks die leiden naar andere op het internetnetwerk aanwezige bronnen, brengen geen aansprakelijkheid met zich mee. Gebruikers en bezoekers van de website mogen geen hyperlink naar deze site maken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het bedrijf.

Persoonsgegevens: Overeenkomstig
de bepalingen van de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 is de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens van het internetportaal aangegeven bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL - www.cnil.fr).

Overeenkomstig artikel 27 van de voornoemde wet van 1978 wordt de gebruiker in het bijzonder geïnformeerd:

  • dat de in de formulieren op de website verstrekte informatie door het bedrijf kan worden gebruikt, en dat hij tevens het recht heeft op toegang tot en rectificatie van zijn gegevens.
  • vragen voorafgegaan door een sterretje (*) zijn verplicht.

Dit recht op toegang en rectificatie kan worden uitgeoefend per e-mail naar het volgende adres contact@vivaraise.nl of per post naar :
 SDE - 13A rue du Maréchal Lefebvre - 67100 Straatsburg - Frankrijk

Gratis levering
Gratis levering

vanaf 100 €

Gratis retourzendingen
Gratis retourzendingen

tot 45 dagen

Beveiligde betaling
Beveiligde betaling

per kaart of PayPal

Bijstand
Bijstand

contact@vivaraise.nl